Метка: «Маңғыт! Аузыңа саңғыт» көзбоя жобалардың жолы кесіле ме?