Некеге тіркеу мерзімі қысқарады

Қазақстанда некені тіркеу мерзімі екі есе қысқартылады. Мұндай жаңашылдық Әділет министрлігінің жаңа бұйрығында көзделген. Министрліктің осы жылдың 28 шілдесінде қол қойған бұйрығына сәйкес, некеге отыруға (ерлі-зайыпты болуға) тілек білдірген адамдардың келісімі бойынша тіркеуші орган некені тіркеу күнін тағайындайды.

Бұл туралы өтініште, сондай­-ақ, өтініштерді есепке алу журналында белгі қойылады. Неке бірлескен өтініш берілгеннен кейін келесі жұмыс күні­ нен бастап есептелетін күнтізбелік он бесінші күні тіркеледі.

Егер мерзімнің аяқталуы жұмыс күніне тура келмесе, онда одан кейінгі жұмыс күні мерзімнің аяқталған күні болып есептеледі.

Дегенмен, тіркеуші орган бастығы­ ның шешімімен неке келесі жағдай­ларда 15 күнге дейін қиылуы мүмкін: жүктілік, баланың тууы, тараптардың бірінің өміріне тікелей қатер төнуі және басқа да ерекше мән­жайлар. Барлығы құжат жүзінде расталуы тиіс. Тіркеуші орган бастығы некеге тұру мерзімін ұзарта да алады. Бірақ ол күнтізбелік он бес күннен аспауға тиіс.
«Жекелеген жағдайларда неке қи­юды мемлекеттік тiркеудi күту мерзiмi неке қиюды мемлекеттік тiркеуге ке­дергi келтіретін мән­жайлар болған кезде ғана тіркеуші органның бастама­сы бойынша ұзартылуы мүмкiн. Күнтіз­ белік он бес күнді қысқарту туралы немесе ұлғайту туралы рұқсатты тіркеуші органның бастығы, ал ол болмаған кезде оның мiндетiн атқарушы адам неке қию туралы өтінішке қарар түрін­ де бередi», ­– делінген құжатта. Бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қол­данысқа енгізіледі.

Өз тілшімізден.