Ұлт ұраншысы

  • Ұлт ұраншысы

    «Күпшек санды күреңді Тәбияға жаратқан, Қырық сан қара қалмақты Жарлығына қаратқан; Айбалтасын алтынменен булатқан, Алапасын арттырып, Арпалап атты қунатқан; Лабашы…

Back to top button