Ш.Л.Монтескьенің саяси-құқықтық көзқарастарының маңызы мен ерекшелігі

 Француз ағартушыларының Монтескье, Вольтер, Руссо, Дидро, Гельвеций сияқты көрнекті өкілдерінің шығармалары бүгінгі таңда әлем тарихында ерекше орын алады.  Олардың философиялық,…

Толығырақ